Všeobecné obchodní podmínky

Základní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)
Dagmar Husáková
IČ: 62469169
DIČ: CZ7255250552
se sídlem: Libušská 118/246, 142 00 Praha 4 – Libuš
zapsaný v živnostenském rejstříku Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Úřad městské části Praha 10
kontaktní údaje:
e-mail: info@coolpotisk.cz
telefon: +420 724 358 371
web: www.coolpotisk.cz

Uzavření smlouvy
Na základě poptávky Vám vypracujeme kalkulaci s cenami textilu a tisku. Součástí kalkulace je přesná specifikace a počet kusů textilu a údaje o tisku. Tyto údaje jsou po odsouhlasení závazné, jejich potvrzením kupující souhlasí s realizací zakázky. Na požadavky které nejsou v kalkulaci uvedeny se nevztahují případné reklamace.

Platba
Po odsouhlasení objednávky vystavíme fakturu a po uhrazení je zakázka zařazena do výroby. Pro stálé, registrované zákazníky možnost splatnosti faktury 14 dní.

Podklady pro tisk
Předlohy pro tisk vyžadujeme ve vektorech (křivkách), v případě rastrových předloh rozlišení cca 300 dpi při velikosti 1:1. Při požadavku na přesné dodržení barevnosti tisku pošlete čísla Pantone C, v opačném případě použijeme nejbližší barvu podle předlohy k tisku. Při požadavku na specifické umístění tisku pošlete náhled. Pokud vyžadujete tiskové efekty, nebo máte specifické požadavky na charakter tisku, informujte nás o tom.

Autorská práva
Neneseme odpovědnost za případné porušení autorských práv při reprodukci z dodaných předloh.

Termíny
Standardní termíny zpracování zakázky jsou 3 – 5 pracovních dní. Dodací lhůty a jiné lhůty vztahující se k termínu dodání zboží nejsou závazné, pokud není výslovně
dohodnuto jinak. Pokud vyžadujete přesné datum dodání informujte nás o tom, termín vám potvrdíme podle daných možností.

Přeprava
Objednané zboží bude dodáno na dodací adresu uvedenou v objednávce. Na písemné vyžádání může být zboží odesláno na jiné místo určení. Dodávky zboží jsou uskutečňovány vybraným přepravcem, náklady na dopravu hradí kupující. Škody na zboží, případné ztráty a čas doručení zboží přechází na smluvního přepravce okamžikem převzetí zboží.

Reklamace
Při zjištění vad na dodaném zboží vyžadujeme oznámení a jejich specifikaci a případně fotodokumentaci na email: reklamace@coolpotisk.cz. Pokud bylo zboží dodané více jak před 7 dny, nebude reklamace uznána. To se netýká skrytých vad. Drobné odchylky ve velikostech a barvách textilu uvedené v katalozích na internetu nejsou důvodem pro uplatnění nároků z titulu vady zboží. Menší odchylky od rastrových plnobarevných předloh nemohou být z důvodu použité technologie důvodem reklamace. Při uznání reklamace bude po dohodě zakázka opravena, bude realizována náhradní dodávka nebo dojde k vrácení provedené platby. Náklady na přepravu při vrácení zboží hradí prodávající, pokud je důvodem vadná dodávka.

Medializace
Pokud nesouhlasíte se zveřejněním vaší zakázky formou reference našich služeb, informujte nás o tom.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022